Ungdomsrådet

Vegårshei ungdomsråd har som formål å gi ungdom mellom 13 og 18 år anledning til å komme med innspill til saker som angår dem, samt å delta i vedtaksprosesser i kommunen.

Rådet disponerer egne kulturmidler som lyses ut en gang i året.

Leder 2022 - 2023: Davit Ohanyan

Møter og saksdokumenter

Medlemmer 2022 - 2023: Fra venstre: Davit Ohanyan, leder, Bendik Simonstad, nestleder. Øvrige medlemmer og Vara er: Lars Bakken, Jørgen Flaten, Arne Christian Lauve, Emma Sofie Løwe, Therese Lindtveit, Ida Løvdal, Olve Myre og Ole Martin Heen Espeland.