Ungdomsrådet

Vegårshei ungdomsråd har som formål å gi ungdom mellom 13 og 18 år anledning til å komme med innspill til saker som angår dem, samt å delta i vedtaksprosesser i kommunen.

Rådet disponerer egne kulturmidler som lyses ut en gang i året.

Leder 2023 - 2024: 
 

Vegårshei ungdomsråd 2023 - 2024: 

Medlemmer

Lars Bakken jr.
Eline Bergan
Torjus N. Vegerstøl
Oskar Strand
Olav Bakken
Lars Saga
Sargis Shahbazyan

Varamedlemmer

Sofie Lindtveit
Aleksander S. Bjorvatten
Vegard Setekleiv

Møter og saksdokumenter

Retningslinjer for ungdomsrådet (PDF, 520 kB)