Ungdomsrådet

Vegårshei ungdomsråd har som formål å gi ungdom mellom 13 og 18 år anledning til å komme med innspill til saker som angår dem, samt å delta i vedtaksprosesser i kommunen.

Rådet disponerer egne kulturmidler som lyses ut en gang i året.

Medlemmer

Fast/vara Navn
Fast Alise Stebekk (leder)
Fast Kjetil Skuggevik (nestleder)
Fast Johanne Tveiten
Fast Åsmund Aas
Fast Nils Moheim
Fast Eivind Myren
Fast Magnus Aanonsen Strand
Vara Lene Nylund Songedal
Vara Katrine Lindtveit
Vara Odin Songedal

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Aina Ekra Voie
Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 00