Ungdomsrådet

Vegårshei ungdomsråd har som formål å gi ungdom mellom 13 og 18 år anledning til å komme med innspill til saker som angår dem, samt å delta i vedtaksprosesser i kommunen.

Rådet disponerer egne kulturmidler som lyses ut en gang i året.

Medlemmer

Ungdomsrådet
Fast/vara Navn
Fast Alise Stebekk (leder)
Fast Eivind Myren (nestleder)
Fast Johanne Tveiten
Fast Liv Skeimo
Fast Indiana Caroline Espeland
Fast Henning Esperås
Fast Magnus Aanonsen Strand
Vara Marit Myren
Vara Johannes Langemyr
Vara Filip Lauvland Flaten

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Aina Ekra Voie
Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 00