Valgstyret

Valgstyret velges for fire år og består av syv medlemmer som er valgt av kommunestyret. Valgstyrets oppgaver og myndighet fremgår av valgloven. Kommunestyret har i sak 144/11 gitt valgstyret fullmakt til å velge stemmestyrer.

Valgstyret består av de samme representantene som er i formannskapet og administrasjonsutvalget.

Medlemmer

Formannskapet/planutvalget - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
H Gunn Olsen (Varaordfører)
SP Kirsten Helen Myren
AP Birger L. Bakken

 

Varamedlemmer

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/H 1 Vidar Oland
KRF/H 2 Are Garthus
KRF/H 3 Carolina Moland
KRF/H 4 Mona Olea Ramsdal
KRF/H 5 Simen Hommelsgård
SP 1 Jan Terje Lindtveit
SP 2 Ragnar Ettestøl
SP 3 Odd Bjarne Myhre
AP 1 Hannelore K. Skeimo
AP 2 Raine Alvestad
AP 3 Onar Kjetil Baarøy

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører (KRF)
E-post
Mobil 950 66 318
Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 40
Mobil 916 99 308