Valgstyret

Valgstyret velges for fire år og består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Valgstyrets oppgaver og myndighet fremgår av valgloven. Kommunestyret har i sak 144/11 gitt valgstyret fullmakt til å velge stemmestyrer.

Valgstyret består av de samme representantene som er i formannskapet/planutvalget/administrasjonsutvalget.

Medlemmer

Formannskapet/planutvalget/adm.utvalg/valgstyre - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
SP Arild Flaten
SP Katrine S. Aas
AP Arne Lindtveit
H Chantal van der Linden

 

Varamedlemmer

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/SP 1 Are Garthus
KRF/SP 2 Yngve Bjorvatten
KRF/SP 3 Tone Myre Songedal
KRF/SP 4 Alfhild Kristensen
KRF/SP 5 Svein Flaten
KRF/SP 6 Torvild Selås
AP/H 1 Grete Stebekk
AP/H 2 Sigmund Lindtveit
AP/H 3 Runar Skuggevik

 

Møter og saksdokumenter