Valgstyret

Valgstyret velges for fire år og består av syv medlemmer som er valgt av kommunestyret. Valgstyrets oppgaver og myndighet fremgår av valgloven. Kommunestyret har i sak 144/11 gitt valgstyret fullmakt til å velge stemmestyrer.

Valgstyret består av de samme representantene som er i formannskapet og administrasjonsutvalget.

Medlemmer

Formannskapet/planutvalget - Faste medlemmer
Parti Navn
SP Kirsten Helen Myren (ordfører)
AP John Geir Smeland (varaordfører)
AP Tone Barbro Loftesnes
AP Tallak Bakken
KRF Kjetil Torp
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
H Stian Mo Færsnes

 

Varamedlemmer

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
SP/AP 1 Ragnar Ettestøl
SP/AP 2 Jan Terje Lindtveit
SP/AP 3 Arild Flaten
SP/AP 4 Onar Kjetil Baarøy
KRF 1 Marit S. Henriksen
KRF 2 Lars Simonstad
KRF 3 Lars Marius Dalane
H/FRP 1 Ingunn Landberg
H/FRP 2 Nils Mjåvatn

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046
Politisk sekretariat
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308