Godkjente lister - kommunestyrevalg 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Fristen for å levere listeforslag var fredag 31. mars 2023 kl. 12.00. Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke nok at forsendelsen er poststemplet innen fristen

Godkjente lister 2023

Valgstyret behandlet og godkjente listeforslagene 2. mai 2023

Godkjente lister
Tittel Publisert Type
Arbeiderpartiet - godkjent liste 2023

Arbeiderpartiet - godkjent liste 2023

08.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arbeiderpartiet - godkjent liste 2023.pdf
Høyre - godkjent liste 2023

Høyre - godkjent liste 2023

08.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyre - godkjent liste 2023.pdf
Kristelig folkeparti - godkjent liste 2023

Kristelig folkeparti - godkjent liste 2023

08.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kristelig folkeparti - godkjent liste 2023.pdf
Senterpartiet - godkjent liste 2023

Senterpartiet - godkjent liste 2023

08.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Senterpartiet - godkjent liste 2023.pdf

Regler, veiledning og saksbehandling for listeforslag

Skjema for listeforslag

Det kan opprettes listeforslag elektronisk via listeforslag.valg.no, som vi kan laste opp direkte i vårt valgsystem eller det kan fylles ut skjema for listeforslag på papir. Maler til listeforslag på papir ligger på valg.no 

Listeforslag som ikke leveres på listeforslag.valg.no kan leveres til post@vegarshei.kommune.no 

Innkomne listeforslag

Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn, og legges fram for godkjenning i valgstyrets møte i mai 2023.

Listeforslag
Tittel Publisert Type
Listeforslag Høyre - kommunestyrevalg 2023

24.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Listeforslag - Høyre.pdf
Listeforslag - Kristelig Folkeparti 2023

29.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Listeforslag - KrF.pdf
Listeforslag - Arbeiderpartiet 2023

31.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Listeforslag - Arbeiderpartiet.pdf
Listeforslag - Senterpartiet 2023

31.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Listeforslag - Senterpartiet.pdf