Hvordan stemmer jeg?

 1. Ta med gyldig legitimasjon og valgkort (valgkort gjør at det går raskere å avgi stemmen)
 2. Finn ditt stemmelokale.
 3. Gå inn i avlukket og trekk for.
 4. Ta stemmeseddelen du vil bruke - NB! Husk at å ta en stemmeseddel for kommunevalg og en stemmeseddel for fylkestingsvalg dersom du ønsker å stemme ved begge valgene. 
 5. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  Gi ekstra personstemme ved å sette kryss i ruta ved personens navn. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil, på listen.
  Gi personstemme til kandidater på andre lister ("slengere"). Du kan føre på inntil fire "slengere" fra andre lister. Dette gjøres i tabellen "Kandidater fra andre lister"
 6. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene. 
 7. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren krysser deg av i manntallet og stempler utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. 
 8. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.


Husk legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.