Postliste

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til opplysninger om kommunale dokumenter. Her finner du journalopplysninger til inn - og utgående post og interne notater som er offentlige.

Postliste/offentlig journal

Vi har valgt å ikke publisere tekstdokumenter direkte fra postlista, så dersom du ønsker å se dokumentet som hører til journalopplysningene må du ta kontakt med saksbehandler.

Postliste

Postlista går ca 90 dager tilbake i tid og inneholder post som er mer enn tre dager gammel. Om du ønsker innsyn i noe som er eldre så ta kontakt med ekspedisjonen så hjelper vi deg.

post@vegarshei.kommune.no
Tlf: 37 17 02 00

Hva finner du ikke i postlista

  • journalopplysninger knyttet til dokumenter som arkiveres i kommunen sine mange fagsystem. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg.
  • en del arkivdeler i sak og arkivsystemet som stort sett inneholder sensitiv informasjon også utelatt fra postlista. Dette gjelder elevarkiv grunnskole, barnehagearkiv og personalarkiv.

Politiske saker

Finn innkallinger og protokoller fra politiske møter.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15