Fiber- bredbåndsutbygging

I 2014 ble det opprettet en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og tildeling skjer etter søknad fra kommunene.

Vegårshei kommunestyre nedsatte en fiberkomite våren 2014, og har siden da jobbet aktivt for utbygging av bredbånd i kommunen vår.

Fiber komitee perioden 2015-2019

  • Ordfører Kirsten H. Myren (prosjektleder)
  • Jan Terje Lindtveit
  • Steinar Sunde
  • Liv Strand er sekretær, oppnevnt av rådmannen

Det har vært søkt midler fra Nkom hvert år, noe som har gitt uttelling. I tillegg har Aust-Agder fylkeskommune bidratt med midler i enkelte utbygginger.

Ved utlysning av prosjekter er utlysningsteksten teknologinøytral, selv om fiber er å foretrekke. Hittil har samtlige prosjekter i Vegårshei blitt bygd ut med fiber, og det er Telenor som har vunnet alle utbyggingene så langt.

Områder som er utbygd pr februar 2019:

  • Ubergsmoen, Fjordbygda, Haukenes, Romundstad, Espeland og Mjåvatn

Vegårshei kommune har i tillegg mottatt Nkom midler til utbygging av:

  • Lauve – Ettestøl – Moland
  • Myre – Ås - Stormyrlia

Det er nå klart at Afiber AS får utbygging av fiber i disse områdene.  Områdene strekker seg fra;
Myresletta – Øytjenn – Vegerstøl - Ås og Stormyrlia 
og fra; Søglebekk – Moland - Ettestøl – Lauve – Høljeland.

Afiber leverer tjenester gjennom Altibox, som nå for 8. år på rad har blitt kåret til å ha de mest fornøyde bredbåndskundene i Norge.

I tillegg til disse områdene er Nærestad krets lyst ut for 2.gang.

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle våre innbyggere, og vil fortsette å jobbe aktivt for utbygging i kommunen vår.

Kommunen får også bistand til arbeidet av Det Digitale Agder (DDA). DDA er et samarbeidsprosjekt der alle kommunene og begge fylkeskommunene på Agder deltar.

Visjonen i dette prosjektet er å oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett.

Satsingen sees i sammenheng med det å gjøre innbyggerne klare til å ta i bruk nye samhandlingsarenaer. Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, NAV og andre offentlige kontor - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.

Ellers i fylket

Alle prosjektene som nå er i anskaffelsesprosess vises på Aust-Agder Fylkeskommune sin hjemmeside:

Prosjekter som er i anskaffelsesprosess i Aust-Agder

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren
SP - representant
E-post
Mobil 916 29 046