Kulturmidler

Hvert år kan lag og organisasjoner i Vegårshei søke om kulturmidler og midler fra ungdomsrådet. I løpet av en valgperiode lyses det også ut tilskudd fra Harekjærfondet. Det kan også søkes om midler til kulturtiltak eller enkelt arrangementer.

Tilskuddsmidlene lyses ut og annonseres i februar/mars hvert år. Samme skjema benyttes til alle tilskuddsordningene.

Nå kan det søkes om kulturmidler, ungdommens kulturmidler og midler fra Harekjærfondet for 2023

Søknadsfrist er 31. mars 2023.

Hvordan søker du?

Fyll ut Søknadsskjema - kulturmidler - ungdommens kulturmidler - kulturtiltak/arrangement - Harekjærfondet

Vedlegg som alltid må følge med søknaden

  • Årsmelding for siste driftsår, underskrevet av leder eller sekretær
  • Regnskap for siste driftsår i revidert stand

For søknad om midler til kulturtiltak/enkelt arrangementer må det i tillegg legges ved:

  • Budsjett over tiltak/arrangement

Søknaden blir ikke behandlet dersom vedleggene mangler.

Angående søknad om kulturmidler/ungdommens kulturmidler gjør vi oppmerksom på at der det er en hovedorganisasjon med flere underorganisasjoner, er det tillat med en søknad for hovedorganisasjonen. Søknader fra undergrupper vil ikke bli behandlet..

Retningslinjer for tildeling av midler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler og midler fra Harekjærforndet (PDF, 408 kB)

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no