Kulturmidler

Hvert år kan lag og organisasjoner i Vegårshei søke om kulturmidler og midler fra ungdomsrådet. I løpet av en valgperiode lyses det også ut tilskudd fra Harekjærfondet.

Tilskuddsmidlene lyses ut og annonseres i mars/april hvert år. Samme skjema benyttes til alle tilskuddsordningene.

Søknadsfrist for 2020 er 31. mars.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjema og send til:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei eller til post@vegarshei.kommune.no
 

 

Vedlegg som alltid må følge med søknaden

  • Årsmelding for siste driftsår, underskrevet av leder eller sekretær
  • Regnskap for siste driftsår i revidert stand

Søknaden blir ikke behandlet dersom ett eller begge vedleggene mangler.

Det gjøres oppmerksom på at der det er en hovedorganisasjon med flere underorganisasjoner, er det tillat med en søknad for hovedorganisasjonen. Søknader fra undergrupper vil ikke bli behandlet..

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no