Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre, gravide og partnere. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og babyen din.

Helsestasjonen er lokalisert på Helsehuset sammen med jordmor, fysioterapeut og kommunelegene.

Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn i alderen fra nyfødte til skolealder. Barna blir fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser, der det vil bli lagt vekt på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, som fysioterapeut, barnehage, skole, PPT, barnevern og tannlege.

Vi gir tilbud om følgende:

  • Veiledning og oppfølging
  • Vaksinasjon etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
  • Barselgruppe
  • Utlån brystpumper
  • Hjemmebesøk
  • Konsultasjon hos fysioterapeut for barn på 5 måneder
  • Møte med tannpleier når barnet er +/- 1 år

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for kommunens innbyggere.