Helsestasjon for ungdom

Hva tilbyr vi

På helsestasjon kan du som er ungdom opp til 20 år få råd og veiledning eller bare en å snakke med.

Problemer og kriser hører med til livet for de fleste av oss og det kan derfor være godt å ha noen å prate med.

Vi kan hjelpe med spørsmål om:

 • Kosthold, fysisk aktivitet, livsstil
 • Psykiske vansker/ tristhet/ angst
 • Problemer hjemme, på skolen eller i fritiden
 • Ensomhet
 • Seksuelle overgrep
 • Vold
 • Rus og røyk
 • Kropp og identitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Prevensjon
 • Menstruasjon
 • Kjønnssykdommer

eller andre ting du måtte lure på......

Hvordan få tilbudet?

Helsestasjonen for ungdom er tilgjengelig for drop-in i åpningstiden på kontoret på Vegårshei skule. For ungdom som trenger avtaler utenom denne tiden, er det bare å ta kontakt med Anette Bergan for å lage avtaler som kan passe med jobb eller skole. Vi kan da møtes på helsestasjonen.

Hvem er vi ved helsestasjon for ungdom?

Anette Bergan jobber i skolehelsetjenesten på Vegårshei skule. Hun er sykepleier, og har ansvaret for helsestasjonen for ungdom. Hun har mulighet til å videreformidle kontakt til lege, helsesykepleier, psykisk helse, jordmor og NAV.
 

Husk at vi har taushetsplikt

Det betyr at vi ikke har lov til å fortelle videre til noen andre hva vi har snakket om. Det betyr at den samtalen som foregår mellom deg og oss forblir mellom oss, med mindre avvergelsesplikten eller meldeplikten trer i kraft.

Hva er avvergelsesplikt?

Avvergelsesplikt betyr at dersom du forteller at du blir utsatt for noe ulovlig, at du er i fare, eller at noe ulovlig sannsynligvis kommer til å skje med deg, så har vi plikt til å forsøke å stoppe at det skjer. Det samme gjelder hvis du planlegger å gjøre noe ulovlig eller skade andre. Selv om taushetsplikten lover at vi ikke sier det du forteller videre, går avvergelsesplikten noen ganger foran taushetsplikten. Vi må si fra til politiet eller barnevernstjenesten, slik at de kan forsøke å hjelpe eller stoppe det ulovlige.

Aktuelle nettsider og hjelpetelefoner

Aktuelle nettsider for ungdom
Nettside Kommentarer
ung.no
barneombudet.no
unginfo.no
korspåhalsen.no Røde kors
sexogsamfunn.no
amathea.no Graviditet
ungdomstelefonen.no Skeiv ungdom
sexfordeg.no Sex og politikk
snakkommobbing.no Blå Kors
kirkens-sos.no Kirkens SOS i Norge
sidetmedord.no Mental helse
barsnakk.no Barn av rusmisbrukere
FRI Helsedirektoratet
Fritidstilbud på Vegårshei (PDF, 736 kB)
ungeparorende.no

 

Hjelpetelefoner for barn og unge
Hjelpetelefon Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Landsdekkende telefoner for incest- og seksuelle misbruk 800 57 000
Rustelefonen (Helsedirektoratet/Oslo kommune) 08588
Unge pårørende 909 04 848