Rus og ungdom

I det forebyggende arbeidet blant ungdom er flere tjenester involvert, som blant andre skole, skolehelsetjenesten, psykisk helse, barnevern og politiet. Det forebyggende arbeidet skjer gjennom forebyggingsprogrammer, grupper og individuell oppfølging. 

De sentrale forebyggende programmene i Vegårshei kommune finner du i menyen under.