Tidlig innsats

I Vegårshei kommune har vi laget en modell for å bedre det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge vi har en uro eller en bekymring for. Vi vil hjelpe barn, unge, gravide og familier så tidlig som mulig. Modellen viser hvordan vi i kommunen jobber på tre nivå; individ, etat og kommunalt nivå. Under finnes du også linker til BTI (bedre tverrfaglig innsats) og andre nyttige linker rettet mot tidlig innsats.

Tverrfaglig samarbeid