Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Vi hjelper deg med spørsmål som handler om barn og unge.

  • Rettighetsspørsmål
  • Mobbing, diskriminering og andre krenkelser
  • Rådgivning/veiledning
  • Forebyggingsarbeid

Les mer om oppvekstombudet på fylkeskommunen sine sider.