Voksenopplæring

Vegårshei kommune kjøper tjenester av Voksenopplæringen Risør kommune (VIRK) for de med rettigheter til voksenopplæring.

Andre som ønsker å kjøpe voksenopplæring av VIKR, kan kontakte leder Kirsten Sigmundstad på tlf. 37 14 97 00/991 07 507, for nærmere informasjon.

Målet for voksenopplæring

er å kvalifisere alle kursdeltakere til videre utdanning, arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet. VIRK følger læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og ellers gjeldende læreplaner for de som tar grunnskoleopplæringen hos oss

Stortinget har vedtatt at voksne skal ha lovfestet rett til grunnskole og videregående opplæring, og at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov.

Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring.