Adresser, veinavn og bolignummer

Alle boligeiendommene på Vegårshei fikk offisiell adresse i 2015.

Kart med veinavn og adresser på Vegårshei

Tildeling av adresse

Det er kommunen som tildeler eller endrer private eller offentlige veiadresser, og som tildeler husnummer.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som benyttes til bolig- eller fritidsmål, til næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Adressene skal være klare og entydige og etter et logisk system som gjør det lett å finne fram.

Kommunen har ansvar for å sette opp veinavnskilt og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressene.

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning eller eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Det er eier/fester/tiltakshaver må selv betale skiltingen.

Nummerskilt kan du få kjøpt i en vanlig byggevareforretning. Tallhøyden skal minst være 10,5 cm. Vi anbefaler skilt med sorte tall på hvit reflekterende bunn.
  
Hovedregel for plassering er at skiltet er godt synlig og plassert slik at det ikke kan oppstå misforståelser hvilket bygg/inngang skiltet tilhører. Skiltet plasseres på bolig/fritidsbolig slik at det er synlig fra adkomstvei. Dersom huset ikke er synlig fra adkomstvei, bør du ha et skilt ved avkjørselen, på for eksempel garasje, søppelskur eller ved postkasse. Unngå å plassere skiltet på porter og dører som skjuler skiltet når de står åpne. I veiløse hyttefelt plasseres skiltet godt synlig på hytta.
   
Les mer om adresser og adressering finner du mer informasjon.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerkelapper til å sette på døra.

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra.

Les mer om bolignummer på nettsidene til Kartverket

Adressetildeling i landlige områder

Det er et nasjonalt mål at alle eiendommer med bebyggelse eller anlegg skal tildeles "offisiell adresse".

Alle boligeiendommene på Vegårshei fikk offisiell adresse i 2015.

Kart med veinavn og adresser på Vegårshei

Bevaring av gamle steds- og gårdsnavn

Når oppmålingsenheten tildeler nye adresser til hovedveier i landlige områder,  vil gjerne hovedveien passere flere gamle og innarbeidede gårds- eller stedsnavn. Disse mener vi det er viktig å ta vare på ved at de brukes som underadresse.

Lover