Seksjonering og reseksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 

Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside.

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søknadsskjema - Søknad om seksjonering 
Veiledning til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering 

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering.

Hva koster seksjonering?

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune

Dersom seksjoneringen omfatter utendørs tilleggsdeler til seksjoner, må det foretas oppmåling av tilleggsdelene.  Arbeidet betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.

NB! Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.