Vegårshei frivilligsentral

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Hva tilbyr frivilligsentralen?

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og grupper gjør mot andre personer/grupper i kommunen. Det være seg folk i alle aldre.

Organisering

Vegårshei Frivilligsentral er en organisasjon der kommunen, organisasjoner, menigheter, andelslag, stiftelser og lignende kan opptas som eiere. Foreningen ledes av et styre valgt blant medlemmene. Styret ledes nå av Eystein Loftesnes.

Frivilligsentralen koordinerer frivillig innsats på flere områder, blant annet:

  • Friturer
  • Fristund
  • Lunsj til 10. klasse på Vegårshei skole (Brød bakes i vedfyrt bakerovn)
  • Ski og heiskort
  • Sykkelturer med seter foran på sykkelen
  • Samlinger og kioskvogn på bo- og omsorgssenteret
  • Utkjøring av middag til hjemmeboende eldre

Vi trenger flere frivillige

Alle ønskes hjertelig velkommen til å ta i bruk tilbudet som gis, og selv om det allerede er en del frivillige med, så er det også ønskelig å komme i kontakt med nye frivillige, som kan bidra innenfor ulike felt.

De siste årene har det vært omtrent 40 frivillige som har bidratt, noen har brukt få timer, men andre har brukt mange. Det er opp til den enkelte, og ingen blir presset til å gjøre mer enn de selv ønsker.

Vi oppfordrer både den som ønsker hjelp, og de som har lyst og anledning til å bruke noen få timer til glede for seg selv og andre, til å ta kontakt.

Vegårshei Frivilligsentral på Facebook