Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende oppgaver samt stimulering/trening/behandling i en tidsavgrenset periode.

Målet med tilbudet er å bedre barn og unges funksjonsnivå. 

Tilbudet gis til barn/unge 0 – 18 år med følgende utfordringer:

  • Sen eller avvikende bevegelsesutvikling
  • Motoriske/sosiale vansker
  • Ulike diagnoser/skader
  • Symptomer fra muskel/skjelettapparatet 

Barn med behov for langvarig behandling henvises til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Hvordan få tilbudet?

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til kommunens fysioterapeut.

Tjenesten omfatter

  • Observasjon
  • Undersøkelse
  • Motoriske tester
  • Oppfølging i hjemmet, i barnehage og på skolen

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for barn under 16 år og for barn/unge over 16 år som kommer inn under skolehelsetjenesten. Ellers betales egenandel etter gjeldende takster, avhengig av behandlingsform.