Dagtilbud

Hva tilbyr vi?

Vi lager individuelle aktivitetstilbud for personer og pårørende som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Aktivitetstilbudet lages gjerne på tvers av aktuelle enheter som helse- og omsorg, NAV, skole mv. når det er aktuelt.

Tilbud kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.

Vi har pr i dag ikke et eget etablert dagsenter for denne brukergruppen. Dette henger sammen med lav etterspørsel/få brukere.

Slik søker du?

Send søknadsskjema til koordinerende team.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 314 kB)


Du kan kontakte koordinerende team for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva koster det?