Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du  bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.
 

Hvem kan få tilbudet?

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få et ledsagerbevis. Ingen nedre aldersgrense.
 

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.
 
Det er ingen søknadsfrist og søknader blir behandlet fortløpende.
 

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Du kjøper selv ordinær billett, og kan ta med deg ledsager gratis på steder som godtar ledsagerbevis.