Psykisk helsetjeneste - voksne

Hva tilbyr vi?

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • turgruppa
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser

Tjenesten er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Tjenesten samarbeider med sykehus, NAV, hjemmesykepleie og fastlege.

Du kan også selv ta direkte kontakt uten henvisning. Tjenesten er gratis

Slik søker du

Søknadsskjema sendes koordinerende team (se adresse nederst på siden)

Søknadsskjema om oppfølging - psykisk helse og rus (PDF, 457 kB)

Søknadsskjema om oppfølging - psykisk helse og rus (DOCX, 33 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.