Ski og heiskort

Hurra! Vi har fått tilskuddsmidler til å kunne kjøpe inn ski og heiskort til dem som trenger det (sesong 2022/2023).

Vegårshei kommune og Vegårshei Frivilligsentral gikk sammen og søkte om tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Lotteri og stiftelsestilsynet. Vi fikk kr 130 000,- fra Lotteri og stiftelsestilsynet og kr..90 000,- fra Bufdir - Dette skal gå til å dekke flere ting for barn og unge,  blant annet heiskort og eventuelt alpinskole.

Ski på skolen

Vi har en del par med langrennski som skal være på skolen. Skolen ved lærer til den enkelte klasse har ansvar for utlån. Når det er skidag eller klassen skal på tur, kan alle bli med på tur selv om du ikke har ski. Ta kontakt med læreren dersom du trenger ski.

Søk om gratis heiskort - hvem kan søke?

Du kan søke Vegårshei kommune om å få heiskort, dersom det av ulike grunner er økonomisk vanskelig å betale fritidsaktiviteter for barna.

De som kan søke er f.eks. enslige forsørgere, flyktninger, lavtlønnsfamilier etc.

Barna må være i alderen 6-18 for å få heiskort

Søknadsfrist : 16. desember

 

Utlån av alpinski

Vegårshei Frivilligsentral har i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) en del alpinski til utlån. Heiskortet gjelder også for å kunne låne ski dersom en ikke har. Da er det førstemann til mølla som gjelder
I starten av vintersesongen pleier VSA å ha en kjøp/salg kveld av brukte skiutstyr. Der pleier det å være en del godt utstyr å kunne få kjøpt rimelig. Kjøp og salg kveld blir annonsert på VSA sin facebookside
Vi håper at mange kan få glede av dette!!!

Vegårshei Frivilligsentral og Vegårshei kommune