Ski og heiskort

Hurra! Vi har fått tilskuddsmidler til å kunne kjøpe inn ski og heiskort til dem som trenger det (sesong 2020/2021).

Vegårshei kommune og Vegårshei Frivilligsentral gikk sammen og søkte om tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vi fikk kr 110 000,- til heiskort og eventuelt alpinskole.

Ski på skolen

Vi har kjøpt inn langrennski som skal være på skolen. Skolen ved lærer til den enkelte klasse har ansvar for utlån. Når det er skidag eller klassen skal på tur, kan alle bli med på tur selv om du ikke har ski. Ta kontakt med læreren dersom du trenger ski.

Heiskort og alpinkurs

Du kan en søke til Vegårshei kommune v/Ole Einar Seierdalen om å få heiskort og/eller alpinkurs. 

Hvem kan søke

De som kan søke er f.eks. barn/unge med enslige forsørgere, flyktninger, lavtlønnsfamilier eller av andre grunner som gjør at det er vanskelig økonomisk å kunne finansiere fritidsaktiviteter.

Du å være i alderen 6-18 for å få heiskort eller alpinkurs. 

 

Utlån av alpinski

Vegårshei Frivilligsentral har i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) en del alpinski til utlån. Heiskortet gjelder også for å kunne låne ski dersom en ikke har. Da er det førstemann til mølla som gjelder.
 
I starten av vintersesongen pleier VSA å ha en kjøp/salg kveld av brukte skiutstyr. Der pleier det å være en del godt utstyr å kunne få kjøpt rimelig. Kjøp og salg kveld blir annonsert på VSA sin facebookside
 
Vi håper at mange kan få glede av dette!!!

 

Vegårshei Frivilligsentral v/Aud Vegerstøl
Vegårshei kommune v/Ole Einar Seierdalen og Raine Alvestad