Ski og heiskort

Hurra! Vi har fått tilskuddsmidler til å kunne kjøpe inn ski og heiskort til dem som trenger det.

Vegårshei kommune og Vegårshei Frivilligsentral gikk sammen og søkte om tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vi fikk kr 50 000,- til ski og kr 58 000,- til heiskort og eventuelt alpinskole.

Ski på skolen

Vi har kjøpt inn langrennski som skal være på skolen. Skolen ved lærer til den enkelte klasse har ansvar for utlån. Når det er skidag eller klassen skal på tur, kan alle bli med på tur selv om du ikke har ski. Ta kontakt med læreren dersom du trenger ski.

Heiskort og alpinkurs

Du kan en søke til Vegårshei kommune v/Gunn Karin Songedal om å få heiskort og/eller alpinkurs. 

Hvem kan søke

De som kan søke er f.eks. barn/unge med enslige forsørgere, flyktninger, lavtlønnsfamilier eller av andre grunner som gjør at det er vanskelig økonomisk å kunne finansiere fritidsaktiviteter.

Vi har ikke satt noen aldersgrense på hvem som skal få heiskort eller alpinkurs. 

 

Utlån av alpinski

Vegårshei Frivilligsentral har i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) en del alpinski til utlån. Heiskortet gjelder også for å kunne låne ski dersom en ikke har. Da er det førstemann til mølla som gjelder.
 
I starten av vintersesongen pleier VSA å ha en kjøp/salg kveld av brukte skiutstyr. Der pleier det å være en del godt utstyr å kunne få kjøpt rimelig. Kjøp og salg kveld blir annonsert på VSA sin facebookside.
 
Vi håper at mange kan få glede av dette!!!

 

Vegårshei Frivilligsentral v/Aud Vegerstøl
Vegårshei kommune v/Ingunn Lund og Gunn Karin Songedal

Kontaktinformasjon

Gunn Karin Songedal
Fagansvarlig psykiske helse og rus
E-post
Telefon 37 17 02 71
Mobil 908 33 804