Åpningstider/kontakt

Åpningstider:
Åpent disse dagene: Klokkeslett
Mandag 09:00-16:00
Tirsdag (skolebibliotek) 09:00-15:00
Onsdag 10:00-15:00
Torsdag 13:00-19:00
Meråpent bibliotek hver dag 06:00-22:00