Tjenester

Vegårshei bibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek som ligger ved Vegårshei skole.

Møteplass: Biblioteket som møteplass blir brukt både av unge og gamle.

Møterommet i biblioteket: Dette rommet kan benyttes i betjent åpningstid som bla. studierom. Møterommet blir også leid ut til lag, foreninger, og av andre. Dette administreres av biblioteket.

Meråpent bibliotek: Meråpent bibliotek kan brukes hver dag mellom kl. 06:00-22:00. Du må ha nasjonalt lånekort og pinkode, og være over 18 år. Du er selv ansvarlig for dem du tar med inn.

Når du har låst deg inn på biblioteket kan du:

 • Benytte bibliotekets lokaler
 • Låne og levere på selvbetjeningsautomaten
 • Søke, hente og reservere
 • Lese og finne informasjon
 • Studere og arbeide
 • Bruke publikums-PCer og det trådløse nettverket

Du forplikter deg til å:

 • Vise hensyn til andre
 • Rydde opp etter deg
 • Holde ro og orden
 • Overholde bibliotekets reglement

Hvis brannalarmen går har du selv ansvar for å forlate bygget. Opphold på Meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

Lånetid: Bøker og lydbøker er 4 uker, og DVD og tidsskrifter er 2 uker.

Tapt materiale erstattes etter følgende satser:

 • Skjønnlitterære bøker, fagbøker og lydbøker for voksne kr 300,-
 • Skjønnlitterære bøker, fagbøker og lydbøker for barn kr 200,-  
 • DVD kr 200,-

Lånekort: Det er gratis å opprette eller oppgradere til nasjonalt lånekort, men mister du kortet ditt så vil det koste kr 20,- for å opprette et nytt.

Fjernlån: Vi låner inn og returnerer bøker til andre bibliotek. Boktransporten i Agder kommer hver tirsdag og torsdag.

Du kan også selv logge deg inn via bibsok.no og bestille selv det ditt lokale bibliotek ikke har.