Fotball og sandvoelleyballbaner

Fotballbaner/balløkker/sandvolleyballbaner
Anlegg Sted
Kunstgressbane Myra, ved Vegårshei barne- og ungdomsskole,
Fotballbane Tangen nærmiljøanlegg, Ubergsmoen
Balløkke Tangen nærmiljøanlegg, Ubergsmoen
Balløkke Ljøstad, Myra
Balløkke Nærmiljøanlegg, Espeland
Sandvolleyballbane Myra, Ved Vegårshei barne- og ungdomsskole