Kulturprisen

I 2022 skal det deles ut kulturpris. Send inn ditt forslag til post@vegarshei.kommune.no innen 22. april

På grunn av korona er ikke prisen for 2020 overrekt enda. Planen er at prisen for 2020 overrekkes i løpet av våren, mens prisen for 2022 blir overrekt til høsten.

Kulturprisen deles ut annethvert år (partallsår) jf. disse retningslinjene:

 

Tidligere vinnere av kulturprisen


2020 Overrekkes i løpet av våren 2022
2018 Øystein Værland
2016 Magne Ingolf Madsen
2014 Vegår Vocale
2012 Vestbygda idrettslag
2010 Øystein Hauge
2008 Karen Vegerstøl og Per Heimdal
2006 Harald Seland
2005 Johannes Torstveit
2004 Tormod Follerås
2003 Åse Værland Breiung
2002 Vegårshei trekkspillklubb
2001 Torgjerd Myre
2000 Knut Sunde
1999 Vegårshei Mållag
1998 Ingen utdeling
1997 Trond Winje
1996 ”Spiren” (barnekor)
1995 Knut Mjåvatn
1994 Vegårshei idrettslag
1993 Gjerstad og Vegårshei ungdomskor (GVUK)
1992 Vegard ungdomslag
1991 Vegårshei bygdetun
1990 Solbjørg Kristensen (Kilsloftet)