Kulturprisen

Kulturprisen deles ut annethvert år (partallsår). Har du innspill på hvem som bør få den i 2024? Fyll ut skjema nedenfor.

Kulturprisen deles ut annethvert år (partallsår) jf. disse retningslinjene:

Retningslinjer for kulturpristildeling i Vegårshei kommune (PDF, 67 kB)

Tidligere vinnere av kulturprisen

2022 Vegårshei Frivillighetssentral  
2020 Lars Marius Dalane 
2018 Øystein Værland 
2016 Magne Ingolf Madsen 
2014 Vegår Vocale 
2012 Vestbygda idrettslag 
2010 Øystein Hauge 
2008 Karen Vegerstøl og Per Heimdal 
2006 Harald Seland 
2005 Johannes Torstveit 
2004 Tormod Follerås 
2003 Åse Værland Breiung 
2002 Vegårshei trekkspillklubb 
2001 Torgjerd Myre 
2000 Knut Sunde 
1999 Vegårshei Mållag 
1998 Ingen utdeling 
1997 Trond Winje 
1996 ”Spiren” (barnekor) 
1995 Knut Mjåvatn 
1994 Vegårshei idrettslag 
1993 Gjerstad og Vegårshei ungdomskor (GVUK) 
1992 Vegard ungdomslag 
1991 Vegårshei bygdetun 
1990 Solbjørg Kristensen (Kilsloftet)