Fiskeforvaltning

Vegårshei kommune deltar i arbeidet med å bevare og forvalte fiskeressursene. Kommunen har siden 1985, sammen med lag og foreninger, arbeidet for å dempe skadene av sur nedbør gjennom et aktivt kalkingsarbeid.    

Vegår overflatekalkes årlig eller ved behov med kalksteinsmel fra båt. Andre vann i kommunen har også fra tid til annen blitt overflatekalket.

Ved Hauglandsdammen mellom Myra og Ubergsmoen står det en kalkdoserer som doserer kalksteinsmel i Storelva, der hensikten er å opprettholde stabil, god pH for laksen i elva gjennom hele året. Laksen kan vandre opp til Klova.

Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder har hovedansvaret for dette arbeidet. I tillegg kalker lokale foreninger viktige gytebekker i andre vassdrag med skjellsand.

Tilskudd til kalking

Det kan søkes tilskudd til kalking og lokale fisketiltak. Aktuell informasjon og skjema kan fås ved henvendelse til saksbehandler. Søknadsfrist er høst/forvinter hvert år.

Aktuelle linker:

Fiskekortområder på Vegårshei
Vegår Grunneierlag
Direktiratet for naturfarvaltning
Lov om laksefisk og innlandsfisk 
Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Aust-Agder (PDF, 124 kB)
Kvalitetssikring av lokale kalkingsprosjekter i Vegårshei kommune 2010-2011  (PDF, 5 MB)