Jegerprøven

Kommunen har ansvar for gjennomføring av jegerprøveeksamen. For å gå opp til eksamen, må du ha gjennomført jegerprøvekurs over 30 timer.

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger som arrangerer jegerprøvekurs. Vegårshei JFF arrangerer kurs hver vår og kommunen arrangerer eksamen for disse deltakerne i mai/juni. Dersom du gjennomfører kurs andre steder, så ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt for eksamen.

Les mer om jegerprøven