Skadet/påkjørt vilt

Kommunen har ansvaret for å håndtere/drive ettersøk av skadet viltlevende dyr, spesielt elg, hjort og rådyr.

Enkelte av viltnemndas medlemmer og andre kommunen har inngått avtaler med utfører fallviltarbeidet (ettersøk) i kommunen.

Oppdager du skadet, drepte dyr eller selv kjører på vilt må du snarest ringe til politiet tlf 02800 eller direkte til leder av Vegårshei Viltnemnd, Trond Saga, tlf. 991 56 023.

Etter at du har ringt og fått svar  - vent på stedet til ettersøksmannskapet er på plass. Hvis du ikke har mulighet til å vente - sørg for at stedet er godt merket, nullstill trippteller og noter retning og avstand til vegkryss eller bebyggelse som er merket med stedsnavn. Sørg for at ettersøksmannskapet får denne informasjonen fra deg.