Skadet/påkjørt vilt

Kommunen har ansvar for å undersøke, gjennomføre ettersøk og eventuelt avlive skadet eller sykt hjortevilt. Det er inngått avtaler med i alt 5 personer som utfører fallviltarbeidet (ettersøk).


Ved påkjørsel av hjortevilt, må du så snart skadestedet er sikret og evt. skadde personer ivaretatt, ringe politiet på tlf. 02800 eller kommunen på tlf. 41 68 85 82.


Vent på stedet til ettersøksekvipasjen er ankommet. Hvis du ikke har mulighet til det, så sørg for god merking av stedet der påkjørselen skjedde.

Oppdager du ellers sykt eller skadd hjortevilt innenfor kommunens grenser, bes dette varslet til Alf Eivind Myren på tlf. 41 68 85 82.

Dersom kontakt ikke oppnås, kan én av de øvrige i fallviltgruppa kontaktes;

Trond Saga, 99 15 60 23
Helge Sines, 95 07 23 75
Jan Tore Sines, 95 10 08 20
Terje Lia, 48 22 03 28