Skadet/påkjørt vilt

Kommunen har ansvar for å undersøke, gjennomføre ettersøk og eventuelt avlive skadet eller sykt hjortevilt. Enkelte av viltnemndas medlemmer, og andre kommunen har inngått avtaler med, utfører fallviltarbeidet (ettersøk) i kommunen.

 

Ved påkjørsel av hjortevilt, må du så snart skadestedet er sikret og evt. skadde personer ivaretatt, ringe politiet på tlf. 02800.

 

Alternativt kan følgende kontaktes;

Trond Saga                     99 15 60 23

Sigmund Lindtveit           99 74 28 34

Alf Eivind Myren              41 68 85 82

Helge Sines                     95 07 23 75

 

Vent på stedet til ettersøksekvipasjen er på plass. Hvis du ikke har mulighet til å vente, sørg for god merking av stedet der påkjørselen skjedde.

 

Oppdager du ellers sykt eller skadd hjortevilt et sted i kommunen, bes dette varslet til én av kommunens representanter nevnt over.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375