Vegårshei viltlag

Av kommunens 39 jaktlag, er 38 organisert i Vegårshei viltlag. Viltlaget utarbeider bestandsplaner på grunnlag av

Viltlaget får så en samlet tildeling av elg, hjort og rådyr, som de fordeler videre ut til jaktlagene.

 

Viltlagets leder er for tiden Bjørn Saga, (tlf. 984 91 927). Mer informasjon på viltlagets hjemmeside; Vegårshei viltlag

Kontaktinformasjon

Hans Magnus Sætra
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 37 19 95 67