Vegårshei viltlag

Av kommunens 39 jaktlag, er 38 organisert i Vegårshei viltlag. Viltlaget utarbeider bestandsplaner på grunnlag av

Viltlaget får så en samlet tildeling av elg, hjort og rådyr, som de fordeler videre ut til jaktlagene.

 

Viltlagets leder er for tiden Bjørn Saga, (tlf. 984 91 927).

Vegårshei viltlag

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375