Turkart og turguide

Turkart med turguide for Vegårshei kommune er til salgs på kommunehuset, Esso og Færsnes Gjestegård. Kartet koster kr. 120,-. 

Kartet er i målestokk 1:25.000, og viser merkede stier, fine utsiktspunkter, badeplasser og veier, traktorveier og umerka stier der du kan gå på din helt egen oppdagelsestur. En fin guide i farger med fotografier omtaler kommunen både “før og nå”, og beskriver severdigheter og anbefalte aktiviteter på Heia.

Vi håper at kartet kan bli til nytte og glede for alle som bor i og besøker bygda, og at økt friluftsliv bidrar til at folkehelsen blomstrer!

Friluftsrådet sør
Flere turkart i regionen