Vegår båtslipp

Rundt Vegår har Vegårshei Grunneierlag tilrettelagt følgende båtslipper / båtramper for å sette ut båter. Disse plassene kan brukes av allmennheten:

Vestfjorden
- Langøya

Nordfjorden
- Spåråodden

Sørfjorden
- Kviftestrendene

Romunstadfjorden
- Romunstad