17. mai program 2022

 Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirka.

Kl. 11.30 Salg av kaffe og mat i Vegårsheihallen og på Fjellheim. Aktiviteter.

Kl. 13.00 Tog starter. Oppstilling ved skisenterets garasje ved Fjellheim

Togrekkefølge:
Lensmann, speideren, ordføreren, 17.mai-komiteen, 6. klasse, 1.-4. klasse, korpset, 5.-10. klasse, barnehagene (Vegårshei barnehage, Dyrebo gårdsbarnehage, Ljøstadsaga barnehage), andre.

Togrute:
Toget starter ved Vegårsheihallen, bort til Vegårshei bo- og omsorgssenter (korpset spiller ved omsorgssenteret), mellom omsorgssenteret og omsorgsboligene, forbi butikken, videre til Myrakrysset, kommunehuset og tilbake til hallen.

Kransenedleggelse ved minnestøtta:
Korpset spiller og vi synger med til «Ja vi elsker» og «Kongesangen».
Minnetale ved ordføreren og kransenedleggelse ved 10. klasse.

Kl. 14.30 Sang av 3. og 6. klasse i hallen

Ca. kl. 15.00 Tale for dagen v/Kjell Wedø. Allsang: "Ja vi elsker"
Allsang: "Gud signe vårt dyre fedreland". Premieutdelinger og trekning for lotteri

Kl. 17.00 Familiearrangement på Tangen skule

Kl. 17.00 Familiearrangement på Espeland skule