Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Er det tomt her betyr det at vi ikke har aktuelle slike akkurat nå.

Vedtak: mindre endring reguleringsplan Ubergsmoen - Tangheia 27.11.2018

Vedtak mindre endring reguleringsplan Ubergsmoen - Tangheia
 

Nesstranda: andre høringsforslag. Høringsperiode 28.11.18 - 22.12.18

2. gangs høring planforslag reguleringsplan Nesstranda
 

E18 Dørdal - Grimstad: melding om oppstart og høring planprogram

E18 Dørdal - Grimstad: Planprogram og silingsrapport er nå ute på offentlig ettersyn og høring i seks uker i perioden 31.10.2018-14.12.2018.
 

Kommuneplan rullering: melding om oppstart og høring planprogram

Høring / offentlig ettersyn planprogram rullering kommuneplan. Høringsfrist 26.11.2018

 

Andre nyheter finner du under Aktuelt

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15