Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 20.12.2021

Vegårshei kommune er blitt oppfordret av Vegårshei viltlag til å endre minstearealet for hjort fra 20 000 daa til 5 000 daa. Høringsinnspill kan sendes til Vegårshei kommune innen 1. februar 2022.

Publisert 10.12.2021

Ekstraordinær båndtvang er opphevet per 3.1.2022.

Forholdene i skogen er nå langt bedre for viltet enn det var før jul, og den ekstraordinære båndtvangen er derfor opphevet i hele kommunen

Publisert 10.12.2021

Vi har nå publisert DocTorg, som er en innsynsløsning som gir deg tilgang til dokumenter tilknyttet din eiendom. Du må logge deg inn med MinID. 

Publisert 06.12.2021

Det er meldt store snømengder de neste 3 døgn. Det kan bli dårlig fremkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telekom.

Publisert 06.12.2021

Her finner du datoer for "Drop - in" vaksinering av dose 3 (Covid) og for de som skal ta 1. og 2 dose. 

Hvem kan få vaksine? 

  • alle over 12 år for 1.dose,
  • alle over 18 år for 2.dose
  • alle mellom 18 og 65 år kan få dose 3 så lenge det har gått minst 4,5 mnd. siden dose 2
  • alle over 65 år kan få dose 3 så lenge det har gått minst 3 mnd. siden dose 2

Hvor foregår vaksineringen? 

Vaksineringen foregår (fra 17. januar 2022) på eget vaksinasjonssenter på Vegårshei Bo- og Omsorgssenter (VBO), Molandsveien 21. 

Bruk hovedinngangen på Vegårshei bo og omsorgssenter (VBO), og så rett inn korridoren til høyre. Der vil du bli registrert og vist vei videre inn til vaksinasjonsrom. Parkering på kommunens parkeringsplass ved VBO.

Ingen timebestilling nødvendig

Du trenger ikke å bestille en time på forhånd. Utover disse dagene må du bestille time via koronatelefon: 906 73 188.

Publisert 01.11.2021

Fredag 22.oktober ble det arrangert en stor fagdag i Vegårshei kommune. Temaet for dagen var hvordan hele bygda kan bidra for å sikre en inkluderende oppvekst for barn og unge.

Publisert 21.10.2021

Vi trenger flere tilkallingsvikarer i enhet oppvekst. Dette gjelder for både barnehage og skole. Det er ønskelig med fleksible fagarbeidere som kan jobbe både i barnehage og skole.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no