Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 21.10.2022

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser hvert år ut midler til inkludering av barn og unge, som både kommuner, frivillige og private aktører kan søke på.

Publisert 09.09.2022

Vegårshei kommune selger Haukedalsstykket: ca. 420 da ubebygd landbrukseiendom på Vegårshei, del av gnr./bnr. 36/9. Eiendommen ligger 2 km nord for Myra (Vegårshei sentrum) og rett sør for Vegår.

Budfrist er torsdag 6. oktober 2022 kl. 12.00 og endelig behandling av salg blir i kommunestyremøtet den 8.11.22. 

Publisert 29.06.2022

Det kunngjøres med dette omregulering av del av reguleringsplan Ljøstad (Vegårshei) iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3 og pbl § 12-14.

Formålet med omreguleringen er å fjerne en omlagt del av fylkesvei 416 ved Ljøstad næringsområde fra gjeldende reguleringsplan og tilrettelegge for et næringsområde sør for dagens Fylkesvei 416 ved Ljøstad. 

Publisert 12.05.2022
Publisert 06.05.2022

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Publisert 01.04.2022

Tvedestrand kommune arrangerer Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet –KiD, med oppstart 03.05.2022.

Publisert 31.03.2022

Alle mellom 18 og 65  år kan nå få fjerde dose koronavaksine. Har du gjennomgått koronasykdom etter 3 doser, kan du også få ny oppfriskningsdose hvis du ønsker.

Du må selv kontakte legekontoret for bestilling av time.

Har du spørsmål om korona finner du mye informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider.

Publisert 15.03.2022

Koronarestriksjonen ble opphevet for en stund siden, men av flere grunner fortsetter vi likevel å ha hoveddøra til kommunehuset låst.

Publisert 09.03.2022

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon +47 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no