Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 03.07.2020

Mandag - fredag mellom kl. 08.00 og 15.00 vil det alltid være ansatte på kommunehuset i sommer, men tilgjengeligheten er naturlig nok redusert på grunn av sommerferieavvikling.

Publisert 18.06.2020

Mandag 22. juni kl. 12.00 arrangerer NAV Agder et webinar for deg som er arbeidssøker.

Publisert 09.06.2020

I lys av formannskapets forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei, avholdes folkemøte mandag 15. juni kl. 18.00 i Vegårsheihallen.  Les mer

Publisert 20.05.2020

Kommunestyret har i sitt møte 19. mai 2020 vedtatt forslag til oppnevning av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. I tillegg er det
vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for samme periode.

Publisert 10.03.2020

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april

klikk på linken: eiendomsskattelistene

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15