Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Er det tomt her betyr det at vi ikke har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finner du under Aktuelt

Publisert 08.11.2019

Kommuneplan for 2019-2031 er vedtatt i kommunestyret den 5. november 2019 (sak 19/111).

Publisert 07.08.2019

NORCE har gjennomført kartleggingen av konsekvenser av fire dagers skoleuke i noen kommuner på Agder på oppdrag fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Kartleggingsprosjektet er gjennomført i samarbeid med de to fylkeskommunene i Agder, Fylkesmannen i Agder og kommunene Sirdal, Hægebostad, Evje og Hornnes og Vegårshei.

Publisert 15.05.2019

I planutvalgets møte den 11.6.2019 (sak 19/18) har Vegårshei kommune vedtatt en mindre endring av Reguleringsplan Sentrum i Myrvangsområdet (gnr/bnr 42/355 og del av gnr/bnr 42/206) og Sagaveien 7 (nåværende brannstasjon: gnr/bnr 42/249).

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15