Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 01.11.2021

Fredag 22.oktober ble det arrangert en stor fagdag i Vegårshei kommune. Temaet for dagen var hvordan hele bygda kan bidra for å sikre en inkluderende oppvekst for barn og unge.

Publisert 21.10.2021

Vi trenger flere tilkallingsvikarer i enhet oppvekst. Dette gjelder for både barnehage og skole. Det er ønskelig med fleksible fagarbeidere som kan jobbe både i barnehage og skole.

Publisert 03.06.2021

Den 1.6.2021 er endring av reguleringsplan vedtatt som foreslått av forslagstilleren
Klikk her for mer info

Publisert 18.03.2021

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no