Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 12.05.2022
Publisert 06.05.2022

Vi søker en familie som kan tenke seg å være avlastningshjem for et barn noen timer i uka og et par døgn i måneden. Dette trenger ikke være en sammenhengende helg, det kan også være to enkeltdager.

Publisert 01.04.2022

Tvedestrand kommune arrangerer Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet –KiD, med oppstart 03.05.2022.

Publisert 31.03.2022

Fra og med 1. april avvikler vi vaksinasjonsteamet og koronatelefonen. Dersom du vil bestille koronavaksine etter 1. april må du kontakte fastlegen din.

Fra slutten av april 2022 har vi åpnet opp for at eldre over 80 år kan få fjerde dose koronavaksine. De som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter det, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Klikk her for å lese mer.

Har du spørsmål om korona finner du mye informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider.

 

Publisert 15.03.2022

Koronarestriksjonen ble opphevet for en stund siden, men av flere grunner fortsetter vi likevel å ha hoveddøra til kommunehuset låst.

Publisert 09.03.2022
Publisert 09.03.2022

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte som følge av ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder blant annet for kommunene i Agder. Vegårshei kommune har fått tildelt 258 300 kr til fordeling. NB! Kort søknadsfrist.

Publisert 28.02.2022

Vet du om trafikkfarlige forhold som du mener at kommunen / fylkeskommunen bør prioritere å gjøre noe med? Det kan for eks. være farlige veistrekninger, uoversiktlige veikryss, manglende gang- og sykkelvei, skilting, fartsbegrensninger mm.?

Publisert 17.02.2022

I Vegårshei kommune er det innført nytt minsteareal for hjort. Minstearealet er endret fra 20 000 daa til 5 000 daa. Dette er i tråd med ønsker fra viltlaget. Vedtaket legger grunnlaget for en økt beskatning av hjort i kommunen.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no