Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Er det tomt her betyr det at vi ikke har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finner du under Aktuelt

Publisert 21.06.2019

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i møte den 18.06.2019 i plansak 19/51 besluttet at forslag til kommuneplan legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 11-14 i seks uker.

Publisert 15.05.2019

I planutvalgets møte den 11.6.2019 (sak 19/18) har Vegårshei kommune vedtatt en mindre endring av Reguleringsplan Sentrum i Myrvangsområdet (gnr/bnr 42/355 og del av gnr/bnr 42/206) og Sagaveien 7 (nåværende brannstasjon: gnr/bnr 42/249).

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15