Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer.
Andre nyheter finner du under Aktuelt 

Publisert 20.05.2020

Kommunestyret har i sitt møte 19. mai 2020 vedtatt forslag til oppnevning av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. I tillegg er det
vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for samme periode.

Publisert 31.03.2020

Formannskapet vedtok i møte den 24.03.2020 å legge forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei med privat drifts- og vedlikeholdsansvar fra og med 01.01.2021 ut på høring. Høringsfrist var 1. mai 2020Les mer

Publisert 10.03.2020

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn fra 1. mars til 16. april

klikk på linken: eiendomsskattelistene

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15