Åpent møte om flyktningmottak 29. august

I juli ble det kjent at Stiftelsen SANA fikk godkjennelse fra og avtale med UDI om opprettelse av flyktningmottak på Mauråsen. Mange har sikkert spørsmål knyttet til virksomheten vi nå får til kommunen, og det inviteres derfor til et åpent informasjonsmøte.

  • Tirsdag 29. august kl. 19.00 på Fjellheim
  • Fagdirektør Unni Kjørberg Mydland fra Stiftelsen SANA orienterer om mottaket og mottaksdriften
  • Det blir orientert om kommunens ansvar og foreløpige planer
  • Kommunedirektør, kommunale ledere og ordfører vil være til stede
  • God anledning til å stille spørsmål