Bålforbud fra 9. juni, og inntil videre (også St.Hans)

Det er innført totalforbud mot nesten all bruk av åpen ild i utmark og innmark.

Den midlertidige forskriften gjør det nå forbudt å gjøre opp ild (PDF, 38 kB), slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener o.l..) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder som hustomt, dyrket mark, engslått, beiter og lignende.

Det presiseres at det fortsatt er lov til å grille i egen, opparbeidet hage og i skolegårder. Vi anbefaler gassgrill.

Ønsker ingen reprise

9. juni for 15 år siden startet den største skogbrann i Norge i nyere tid. Den kan gjenoppleves gjennom denne artikkelen i VG: https://www.vg.no/.../halve-aust-agder-er-roeyklagt... Vi ønsker selvsagt ingen reprise ..............

Forskriftens varighet

Den midlertidige forskriften varer til 30. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og brannvesenet gjør dette kjent på hjemmesider, sosiale medier og pressemeldinger.

Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.