Barneverntjenesten Øst i Agder søker ny leder

Vår dyktige barnevernleder gjennom mange år går av med pensjon neste vår, og vi søker hans etterfølger.

Barneverntjenesten Øst i Agder er et samarbeid mellom Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Gjerstad kommuner, med sistnevnte som vertskommune. Virksomheten har 26,4 årsverk fordelt i teamene undersøkelse/tiltak for barn 0-6 år, undersøkelse/tiltak for barn 6-18 år, team omsorg og familieteamet.

Se fullstendig utlysning og søknadsskjema