Bli meddommer

Har du lyst til å være med på å ta rettferdige avgjørelser i retten? Nå har du mulighet til å bli meddommer i tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten.

Dette er et viktig samfunnsoppdrag og vi trener nye engasjerte mennesker fra alle samfunnslag som kan være med å ta avgjørelser i ulike rettsaker.  Vervet gjelder for perioden 2025 - 2028

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med en juridisk fagdommer. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, får du erstatning for dette. Du vil i tillegg motta 750 kr for hver dag, eller del av dag, som går med til møte på rettsstedet i saken. Har du hatt utgifter for å komme deg til og fra domstolen, vil du selvfølgelig også få dekket dette.  

Hvem kan være meddommer

  • Du må være over 21 år
  • Du må ha stemmerett
  • Du må være folkeregistrert i Vegårshei kommune
  • Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper
  • Du må ikke være straffedømt

Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Hvordan blir du meddommer?

Kommunestyret skal velge nye meddommere for perioden 2025-2028 i løpet av våren 2024. Fyll ut skjema innen 15. mars dersom du ønsker et slikt verv.

Er du meddommer og ønsker å fortsette sender du også inn skjema.

Har du spørsmål kontakt oss på: post@vegarshei.kommune.no