Brøyte og strøkontrakter for vinteren 2020 - 21

Minner om at tilbudsdokumenter for brøyte- og strøkontrakter for kommunale vier og plasser for kommende vinter ligger ute på Doffin / EU-Supply.  Alternativt kan enhetsleder Tore Smeland i Vegårshei kommune kontaktes.

Tilbudsfristen er satt til mandag 24.08.20 kl. 1300.