Ekstraordinær båndtvang opphevet

Den ekstraordinære båndtvangen for hund er opphevet fra 5. februar.

Det er nå besluttet å oppheve den ekstraordinære båndtvangen for hund som ble innført i forbindelse med det store snøfallet i begynnelsen av januar. Forholdene for viltet kan ikke lenger sies å være ekstraordinære, og båndtvangen oppheves derfor fra og med den 5. februar.