Ekstraordinær båndtvang

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Vegårshei kommune fra og med 02.01.2024.

Forskriften er gjeldende til og med 31.03.2024 eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene tillater det.