Ergoterapeut - Tekniske hjelpemidler

Vår ergoterapeut Tina( Anne Kristin) går av med pensjon 31.07.24. På grunn av ferie er hennes siste arbeidsdag 12 juli. Vi takker Tina for godt utført arbeid i kommunen og ønsker henne en god pensjonstilværelse. 

Vi har lyst ut stilling, men har per nå ikke fått aktuelle søkere

I påvente av ny ergoterapeut vil en ansatt følge opp tjenesten og bistå innbyggere med informasjon og koordinering i de oppgavene hun kan. Denne ordningen starter fra 21.08.24, og vil være tilgjengelig onsdager fra kl. 08.00 – 15.00.