Etablering av asylmottak på Mauråsen

Som kjent blir det asylmottak på Mauråsen fra 01.09.23

Stiftelsen Sana leier bygningsmassen av Kristiania eiendom og er ansvarlig for driften av mottaket, som skal ha 150 plasser totalt. Sannsynligvis er det i hovedsak snakk om ukrainske flyktninger.

Mottaket skal ha åtte årsverk fordelt på 10-11 stillinger, det rekrutteres i hovedsak lokalt.

Denne avgjørelsen ble tatt i slutten av juli, så vi har begrenset informasjon om hva dette faktisk vil bety for kommunen.

Kommunens ansvar

Det vi vet er at kommunen har ansvar for grunnskoleopplæring, et avgrenset voksenopplæringstilbud og forsvarlig helsehjelp (bla legetjeneste) i samarbeid med mottaket. Det er i utgangspunktet ikke plikt til tilbud om barnehageplasser, men vi ønsker å se på mulige tilbud for barn i aldersgruppen 0 – 6 år.

Administrasjonen har startet arbeidet med å forberede organisasjonen og vil informere om status forløpende.

Kommunen vil arrangerer et åpent informasjonsmøte i slutten av august. Dato og mer informasjon vil bli annonsert.

Les mer om Stiftelsen Sana og deres drift av asylmottak