Fagarbeider - vikarer ønskes i oppvekst!

Vi trenger flere tilkallingsvikarer i enhet oppvekst. Dette gjelder for både barnehage og skole. Det er ønskelig med fleksible fagarbeidere som kan jobbe både i barnehage og skole.

Til tider er behovet stort og vi ønsker derfor å styrke vikarpoolen vår.

Det er ønskelig med utdannelse innen Barne og ungdomsarbeiderfaget, men også andre fagbrev kan være aktuelle i jobben.

Personlige egenheter som er ønskelig

  • Godt barnesyn -barn som subjekt
  • Ansvarsfull og pålitelig
  • Selvstendig
  • Gode samarbeidsevner
  • Omstillingsvillig

Er dette av interesse ta gjerne kontakt på mail.

Håper på å høre fra deg!

Rektor: raine.alvestad@vegarshei.kommune.no

Inspektør: robert.aasbo@vegarshei.kommune.no

Styrer: linda.hommelsgard@vegarshei.kommune.no