Fagdag - inkluderende oppvekst

Fredag 22.oktober ble det arrangert en stor fagdag i Vegårshei kommune. Temaet for dagen var hvordan hele bygda kan bidra for å sikre en inkluderende oppvekst for barn og unge.

Oppvekstleder Hildegunn Myre Dale ledet ansatte innenfor oppvekst og inviterte gjester gjennom en fantastisk dag over et svært viktig tema. Denne samlingen var mulig å gjennomføre takket være midler fra BTI-prosjektet (Bedre Tverrfaglig innsats), og stort engasjement både fra lederteam og inviterte gjester. 

  • Lise Barsøe fra universitetet i Agder holdt foredrag om hva som kjennetegner et inkluderende oppvekstmiljø. 
  • Representanter fra frivillige organisasjoner, politikere og FAU bidro med innlegg om hva de vil gjøre for å bidra til en større inkludering blant barn og unge.
  • Rektor på skolen Raine Alvestad og styrer i barnehagen Linda Hommelsgård hadde en «samtale» der de pratet om hva som foregår ute i enhetene. Dette var en dialog om hvilke utfordringer barn og unge møter i hverdagen. Både rektor og styrer delte eksempler med tilhørerne på en ekte og ærlig måte. 
  • Gro W. Naas og Tone F. Gryting, som begge arbeider med spesiell hjelp i Vegårshei kommune holdt foredrag om BTI og «laget rundt barnet». 

Fagdagen var preget av faglig påfyll, bredt engasjement og et felles ønske om å jobbe for et inkluderende og trygt oppvekstmiljø.

«Fem på gata» om fagdagen

Kjetil Torp(Ordfører):

«En trivelig og velorganisert formiddag med viktige påminnelser om sammenhenger og utfordringer rundt inkludering.  Kommunestyret kan ikke «vedta» suksess på dette området, men prøve å legge til rette gjennom prioriteringer.   Derfor er det vesentlig at vi som enkeltpersoner erkjenner viktigheten av positivt engasjement i og for våre barn og unge.

Lenestolsekvensen med rektor og barnehagestyrer gjorde meg som ordfører stolt og glad – selv om utfordringene er mange har vi en organisasjon med mye positiv drivkraft.  Avrundingen med våre egne kulturskoleungdommer imponerte!»

Nanna Flaten(Styrer privat barnehage)

«Jeg er veldig glad for at vi som privat barnehage fikk en plass på denne Fagdagen med kommunen. Inkluderende oppvekstmiljø jobbes mye med i barnehagen. Barn som føler seg som en verdifull del av fellesskapet har store fordeler. Det sosiale samspillet, evnen til å omgås andre mennesker er grunnlaget for et godt liv tror jeg : )

Lise Barsøe som foredragsholder er direkte og rett på sak – jeg håper vi får anledning til å invitere henne til en kveld der hele vårt personalet og foreldregruppa også får anledning l å delta.  Dialogen mellom kommunal styrer og rektor var tankevekkende, og det var gode innspill fra ledere i  barn- og ungdomsaktiviteter . Ingen tvil om at Vegårshei har mange dyktige ledere som ønsker kun det beste for barn og ungdom!

Vi har et samfunnsansvar – hele kommunen må spille på lag. Vi må se bak fasaden, fange opp hvilke utfordringer barn og unge rundt oss har – så tidlig som mulig!

Det var en dag med et viktig tema!»

Kari Garthus (Ansatt for barn og ungdom, Guds menighet)

«Fagdagen ga påfyll ; både faglig og sosialt, med god mat, flotte ungdommer som spilte og sang, god stemning, flotte rammer. 

Lise kom med mange gode poeng om hvordan vi kommuniserer, hvordan vi oppleves som rollemodeller og hvordan vi ønsker å være i møte med barn og unge.
Det vi blir oppmerksomme på er lettere å gjøre noe med, og jo flere som samler seg om det, jo bedre kan vi sørge for at det skjer.

Det oppleves viktig at vi kan stå sammen som skole, barnehager, idrettslag, foreldre, politikere, PPT, barnevern, politi, frivillighetssentralen, 
fritidsklubb og menigheter for å kunne gi barn og unge på Vegårshei en god og trygg oppvekst, der de kjenner seg inkludert.

Dagen ga inspirasjon! Takk for invitasjonen.»

Tallak Bakken (Nestleder Vegårshei IL)

«Jeg synes det er et veldig viktig tema dere tar opp. Inkludering er utrolig viktig for at et lite lokalsamfunn som vårt skal fungere. Med så få innbyggere er det svært viktig at vi tar ansvar for at alle føler at de er del av et felleskap.

Idrettslaget ønsker å være en bidragsyter i denne sammenhengen og vi er svært takknemlige for at vi fikk ta del i denne dagen og dele noen av våre tanker. Vi stiller gjerne opp ved senere anledninger også dersom det er ønskelig.»

Marianne Lia (Pedagogisk leder, Vegårshei barnehage)

«Felles fagdag for skole og barnehage var veldig fint. Interessante og viktige foredrag om et viktig tema som vi i barnehage og på skolen må jobbe med hele tiden. På slutten av dagen delte vi oss i blandede grupper og vi fikk høre hvordan de jobbet med inkludering på skolen og motsatt.

Vi har i etterkant av fagdagen snakket om at en av de viktigste holdningene vi kan ha når vi jobber med inkludering både med barn og oss voksne imellom, er å vise raushet, å ville hverandre vel. Det syntes jeg skinte gjennom denne dagen også.»