Folke- og informasjonsmøte i VSA 22. november klokka 18.00

Styret i VSA har vedtatt å legge planene om et Sørlandet hoppsenter og videre utvikling av Molandssiden “på is” frem til det er kommet en avklaring av hva slags midler en kan forvente gjennom sentrale bevilgninger av anleggspolitiske midler. Det betyr at styret har vedtatt et tilbakesalg av heisen som er tenkt brukt på Molandssiden, og at slalåmbakke på Molandssiden må vente.

Vi har begynt å planlegge denne vinterens sesong, og ønsker å utvikle en aktivitetspark på Fjellheimsiden med hopp og rails. Dette vil være en rusfri samlingsplass spesielt beregnet på ungdommer i alderen 13-20 år. For å få til dette måtte vi ha en større tråkkemaskin, og i høst vedtok styret og kjøpe en (lite) brukt tråkkemaskin. 

Styret har også vedtatt at en bør jobbe med en ny utviklingsplan for VSA, siden den siste ble lagt fram i 2015. 2024 ønsker en derfor bruke på å utarbeide en slik plan for VSA. 

Styret i VSA, Vegårshei Kommune og Vegårshei IL vil derfor invitere til et folkemøte og informasjonsmøte på Fjellheim 22. november klokka 18.00

Dette møtet er for alle folk, lag, foreninger i bygda og de øvrige eierne av VSA. 

Har dere innspill til hva som bør står på agendaen den kvelden er det flott med en tilbakemelding på e-post eller en telefon.

Vi håper mange setter av denne kvelden!