Høring ang. navnesak Kvennåsen/Kvernåsen og navneleddet Kvern/Kvenn

I forbindelse med registrering av lokale stedsnavn i Vegårshei kommune har kommunen bedt om at Kartverket oppretter navnesak med utgangspunkt i stedsnavnet Kvernåsen/Kvennåsen.

Grunn for navnesaken er at begge skrivemåtene nå er brukt i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og at det blir gjort vedtak om dette.

Før det kan gjøres et formelt vedtak på skrivemåten av stedsnavnene som inneholder leddene kvenn- eller kvern- har Kartverket sendt saken til kommunen på lokal høring, jf 8 i lov om stadnamn. Vegårshei kommune har i den forbindelsen tatt kontakt med aktuelle eiere og lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn. I denne saken gjelder det navnene Kvennvollen og Kvennhuslia/Kvernhuslia.

Ønsker du å komme med en uttalelse? Høringsfristen er 8. februar. Klikk videre til lenken her nede for mer informasjon om høringen og hvordan enn kan komme med en høringsuttalelse: 

Høringsbrev navnesak Kvennåsen/Kvernåsen og navneleddet Kvern/Kvenn på Vegårshei (PDF, 2 MB)