Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder

Vegårshei kommunestyre gjorde med hjemmel i kommunelovens § 8-3 i møte 20.06.2023 vedtak om å legge forslag til «Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder, Vegårshei kommune, Agder» (PDF, 474 kB), ut på høring.

Høringsinnspill sendes til Vegårshei kommune på e-post: post@vegarshei.kommune.no eller pr post til Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei innen 21.08.2023.