Informasjon fra kommunen om ulykken i går kveld

Etter at en ble kjent med ulykken i går kveld ble kommunens kriseteam varslet.

Kriseledelsen har hatt møte i dag og oppsummert situasjonen for å sikre at alle direkte involverte får oppfølging, og det er god kontakt med politiet og helsevesenet.

Kommunen oppretter et møtested for de som måtte ønske å samles i denne vanskelige situasjonen på Vegårshei Forsamlingshus i ettermiddag.  Der åpner dørene til ungdomslokalene kl. 15.00 og har åpent utover, i hvert fall til kl. 18.00.  Der blir politiet og personer fra skolen og kommunens kriseteam tilstede.

Kjetil Torp, ordfører