Informasjons- og dialogmøte - Elvelangs

Etableringen av «Vaskarplassen» har vist hvilket enormt potensiale det ligger i å tenke utvikling med fokus på trivsel og folkehelse med utgangspunkt i elveløpet i tilknytning sentrum.

Kommunestyret har enstemmig vedtatt et mulighetsstudie/skisseprosjekt finansiert av fylkeskommunen. Vi ønsker god medvirkning fra alle som er opptatt av hvordan et fremtidens Myra skal framstå, og inviterer derfor til:

Informasjons- og dialogmøte 21.06

Elvelangs dronefoto.jpg - Klikk for stort bildeDronefoto av Storelva fra Vaskarplassen til gamle Hov bru Luke van der Linden

Tidspunkt: kl. 19.00
Møterom:   matsalen - Vegårshei forsamlingshus

Program for kvelden

 • Informasjon om prosjektet 
  • Bakgrunn
  • Status så langt
  •  «Statlig sikring av friluftsområde»
  •  Framdriftsplan
 •  En utbyggers tanker rundt prosjektet
 • Friluftsrådet Sør – erfaringer og ideer
 • Hvilke foreløpige muligheter ser Stærk & co?
 • Spørsmål, innspill og forslag

Servering av Kaffi/brus men lite anna….

Utenom prosjektgruppa deltar Stærk & co AS, Fagbo Prosjekt AS og Friluftsrådet Sør

Prosjektgruppa håper på godt oppmøte!

Arne Lindtveit, Chantal van der Linden, Jan Terje Lindtveit, Lars Mosberg Midbøe, Diderik Cappelen, Inger Margrethe Braathu, Kjetil Torp