Informasjonsmøte om E18 3.mai 2023

Nye Veier inviterer til informasjonsmøte på Nye Fjordheim i Søndeled 3.mai. Her stiller representanter fra interkommunalt plansamarbeid, Nye Veier og Sweco.

Her kan alle som ønsker få informasjon og stille spørsmål om forslag til planprogram og detaljregulering for ny E18 Tvedestrand-Gjerstad. 

Dato: Onsdag 03.05.2023
Sted: Øren 35, 4990 Søndeled 
Tid: Kl. 17.00-20.00  

Lenke til streaming

Høring

Styret i det interkommunale plansamarbeidet vedtok den 23. mars å legge ut planprogrammet for E18 Tvedestrand – Gjerstad. Den 30. mars kunngjorde Nye Veier utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Tvedestrand – Gjerstad Samtidig med kunngjøring om utvidet varslingsgrense, ble planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad lagt ut på høring og offentlig ettersyn, Fristen for å gi innspill er 21.mai.


Innspill

I møtet vil Nye Veier presentere forslag til planprogram for E18 Tvedestrand-Gjerstad, informere om hva det ønskes innspill om, og hvordan innbyggere kan sende inn innspill. Endelig valg av korridor vil ikke bli presentert i dette møtet. Styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Per Kristian Lunden vil lede møtet. Etter orienteringen om prosjektet, vil det være anledning til samtale med representantene fra Nye Veier og Sweco. 

Har du spørsmål knyttet til grunnerverv, kan du finne informasjon om dette her. 
Det er begrenset antall plasser tilgjengelig, og det er mulig å følge møtet på nett. Lenke til informasjonsmøtet finner du her.